Ukázka rozpracované mapy

Mapa je z půlky hotová, pár ukázek z rozkreslené části, především krátká trať.