Rozpis

Rozpis
6. a 7. závodu žebříčku B – Morava;
2. a 3. závodu podzimního KŽ Moravskoslezského kraje;
1. a 2. Hanáckého žebříku – podzim 2018;
závod Rankingu, veřejný závod

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce OB
Pořádající subjekt: Orientační Běh Opava, z.s.

Data konání:
Sobota 8. 9. 2018 6. závod ŽB Morava, 2. PKŽ MSK oblasti, 1. HŽ – podzim 2018, klasická trať.
Neděle 9. 9. 2018 7. závod ŽB Morava, 3. PKŽ MSK oblasti, 2. HŽ – podzim 2018, krátká trať.

Centrum: Deštné, louka jižně od obce, 49.8933397N, 17.6748708E, příjezd značen z obce, odbočka ze silnice č. I/46

Parkování: osobní auta na louce v centru, poplatek 50 Kč za oba dny, autobusy na určeném místě v obci, speciální instrukce v pokynech

Typ závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati (8. 9. 2018) a na krátké trati (9. 9. 2018), s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu. Závod celostátního žebříčku Ranking, koeficient 1,04.

Prezentace:
Sobota 8. 9. 9:30 – 11:00 hod, centrum závodu
Neděle 9. 9. 8:30 – 9:15 hod, centrum závodu

Kategorie a výše startovného: 

Kategorie Sobota Neděle
DH21B,  DH21C 200,- 170,-
DH16B, DH18B, DH20B, DH35B, DH40B, DH45B, DH50B, DH55B, 180,- 160,-
DH60B, DH65B, DH70B, DH75B, H80B 130,- 120,-
DH14B 100,- 100,-
DH10N, DH10C, DH12C, DH14C, HDR, P (příchozí) 50,- 50,-
DH16C, DH18C, DH35C, DH45C, DH55C, DH65C, H70C 80,- 80,-
T3 (trénink 3 km), T5 (trénink 5 km) 80,- 80,-

P = jednoduchá trať pro příchozí
T = mapově náročnější, tréninková trať (v závorce počet km)
HDR = je určena pro děti s doprovodem další osoby. Tratě probíhají na značené trati, k tomuto jsou použity „smajlíky“. Doprovod smí startovat v jiné (své) kategorii pouze před absolvováním tratě HDR.
Kategorie P, T a HDR mohou startovat libovolně v rozmezí startovních časů 0 – 90.
DH10N = jsou určeny pro začátečníky (děti cca 6-10 let bez doprovodu, „smajlíky“ ).
Rozdělení do podkategorií v kategoriích DH21 provedeme dle stavu soutěže „RANKING“ k datu 31. 7. 2018.

Přihlášky: Do 20. 8. 2018 v systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz; neregistrovaní a cizinci na e-mail: jana.glabaznova@gmail.com  (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu). Po termínu jsou přihlášky možné do 27. 8. 2018, za dvojnásobný Vklad. Pozdější přihlášky pouze v omezeném počtu do kategorií T a P.

Platby: Veškeré platby na účet pořadatele (Komerční banka a.s.) č. 86-6957020267/0100, VS 1020xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2018. IBAN: CZ6401000000866957020267 (poplatky hradí plátce)

Ubytování: Možnost přespání ze soboty na neděli ve vlastních stanech přímo na shromaždišti za poplatek 50 Kč/osoba.

Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum do 500 m
Centrum – start do 2000 m
Centrum – cíl do 1000 m

Mapy:
Sobota: Šratnov, pro kategorie DH16–DH35 v měřítku 1:15 000, ekvidistance 5 m, pro ostatní kategorie 1:10 000, stav: jaro 2018, rozměr A3
Neděle: Vlčí Důl, 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav: jaro 2018, rozměr A4

Autoři mapy: Zdeněk Lenhart (hlavní kartograf) a Evžen Cigoš, dle mapového klíče ISOM 2017, mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén: Popis terénu autora mapy Zdeňka Lenharta k disposici na odkazu: http://zb2018.obopava.cz/2018/06/popis-terenu-od-zdenka-lenharta/

Start: Intervalový v obou závodech,
sobota 00 = 12:00 hod
neděle 00 = 10:00 hod.

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent v režimu kontaktního ražení, na startovní čáře bude výrazně označená SIAC OFF krabička. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce, půjčovné 40,- Kč/závod. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.

Funkcionáři:
Ředitel závodů: Martin Schuster
Hlavní rozhodčí sobota: Miroslav Hadač, R1
Hlavní rozhodčí neděle: Luděk Valík, R2

Stavba tratí:
Sobota, klasická trať: Luděk Valík, R2
Neděle, krátká trať: Miroslav Hadač, R1

Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč k rukám hlavního rozhodčího v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Orientační běh Opava, z.s., Vojanova 2978/31A, Opava, PSČ: 746 01.

Informace: http://zb2018.obopava.cz/mailto:; e-mail: martin.schuster@tiscali.cz

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu (SŘ) závodů sekce OB, Prováděcích předpisů (PP) k soutěžím sekce OB pro rok 2018, SŘ Hanácké oblasti a PP k soutěžím Hanácké oblasti pro rok 2018.

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem pořadatele.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 2.7.2018