Rozhovor se staviteli tratí

Rozhovor se staviteli tratí Luďkem Valíkem (sobotní klasická trať) a Mirkem Hadačem (nedělní krátká):

I. Po delší době se vracíme do lesních prostor jižně od obce Deštné, jak se Vám s tímto prostorem pracovalo?
MH: S prostorem pro krátkou trať se pracovalo výborně, splňuje nejpřísnější nároky po stránce rozmanitosti terénu a technické náročnosti. Nejzajímavější část po těžbě břidlice je opravdovou mapařskou a technickou lahůdkou. Precizní zmapování Zdeňkem Lenhartem vše jen umocňuje.
LV: S prostorem na klasiku se pracovalo obtížně. Je zde hustá síť cest a mimo cesty porostově rozmanitý les. Základem je vymyslet postup s volbou tak, aby to nebyl jen „běžák“ po cestách. Některé části lesa jsem raději vyloučil z důvodů velkého podrostu.

II. Vzpomínáte na dobu, kdy jste v prostoru běhali poprvé? Pokud mě paměť neklame, Slezan Opava míval na SV okraji mapy své letní tábory pod vedením trenéra Květoslava Lichého.
MH: Do pasáže krátké jsme se prakticky nikdy nedostali. Navíc při dřívějším pojetí mapování nebylo v zásadě, kde postavit kontrolu . Tábor byl v oblasti klasiky a myslím, že nyní jde o úplně jiný les, tenkrát všude bílá, teď všude světle zelená.
LV: Na tento prostor z období letních táborů vzpomínám velmi rád až nostalgicky. Bohužel se od té doby les, vlivem vichřic, způsobu hospodaření a v poslední době i kůrovcovou těžbou, změnil takřka k nepoznání.

III. Co je podle Vás pro tento prostor nejzajímavější, popřípadě příznačné. Předchozí mapa se nazývala Vlčí důl, máme se něčeho bát?
MH: Břidlice, na pohled hezké, ale při pádu mohou být velice nebezpečné (jsou ostré jako skalpel).
LV: V prostoru klasiky je jen pár pozůstatků po těžbě břidlice, ale i tento prostor má zajímavé přírodní terénní tvary, jen ve větším měřítku. Je zde pozůstatek zaniklého osídlení – Šratnov (Schratten Hof). Stejného názvu byla také první mapa prostoru. Doporučuji repelent proti klíšťatům.

IV. Tratě již prošly zátěžovým testem, dovolím si shrnout dojmy probíhačů, klasika jak má být, fysicky náročná, volby, avšak těžká podložka, ostružiny, krátká by se mohla líbit technicky vybaveným běžcům, fyzička však bude rozhodovat i zde
MH: Překvapilo mě, že i špičkoví závodníci dělali obrovské chyby.
LV: Ano, bude to závod, který prověří houževnatost závodníka a porostů.

V. Jak se tedy mají závodníci připravit na sobotní klasickou trať?
LV: Nebude to „zadarmo“, ale z lesa se doufám budou vracet příjemně unavení závodníci, kteří zvolili správný postup, který dobře zrealizovali včetně dohledávky.

VI. Co můžeme naopak čekat na middle v neděli?
MH: Čekal bych závod, kdy se během trati několikrát diametrálně změní charakter terénu. Neočekávejte žádné jednoduché postupy a dohledávky. Čtěte kódy, některé kontroly na stejných objektech jsou jen 4,3 mm a na různých 3,3 mm od sebe. 

Otázky položil Martin Schuster