OB postupy

Můžete si zakreslit postupy Sobota klasika, Neděle krátká.